Aktualności


Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź

2014-09-27

Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź

- przekonywał Johann Wolfgang von Goethe. Śpiew ożywia też mury Filharmonii Łódzkiej – już od 45 lat działa tu profesjonalny chór mieszany. Dzięki niemu w filharmonicznym repertuarze znajduje się wiele dzieł wokalno-instrumentalnych: msze, oratoria, kantaty, pasje, wykonywane najczęściej z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej.

Chórzyści wykonują także utwory a cappella (wł: bez akompaniamentu) z dorobku kompozytorów wielu krajów i epok. Część repertuaru przedstawią podczas uroczystego koncertu z okazji 45-lecia istnienia zespołu. Wystąpią pod kierunkiem swego chórmistrza, Dawida Bera, z którym pracują od trzech lat. 
W programie znajdą się utwory wybitnego mistrza baroku – Jana Sebastiana Bacha, niemieckiego romantyka Feliksa Mendelssohna oraz polskich kompozytorów XX-wiecznych i współczesnych. Wśród nich na uwagę zasługują nazwiska Romana Maciejewskiego (1910–1998), który większość życia spędził na obczyźnie i jego twórczość jest w Polsce wciąż mało znana, oraz Jakuba Neskego, studenta Akademii Muzycznej w Łodzi, który specjalizuje się w muzyce chóralnej. W programie nie zabraknie standardów muzyki rozrywkowej, które dowodzą wszechstronności zespołu.design by Makolab