Postaci PŁ - Chór


Chór mieszany Filharmonii Łódzkiej działa od 1969 roku. Początkowo prowadzony był przez Tomasza Szymańskiego, a od 2011 r. jego chórmistrzem jest Dawid Ber. Zespół ma w repertuarze ponad 130 pozycji oratoryjno-kantatowych z różnych epok: od baroku do współczesności. Są to m.in.: Magnificat J. S. Bacha, Juda Machabeusz G. F. Haendla, Pory roku i Stworzenie świata J. Haydna, Raj i Peri R. Schumanna, Te deum, Siedem bram Jerozolimy i Requiem polskie K. Pendereckiego, IX Symfonia L. van Beethovena, Niemieckie requiem J. Brahmsa oraz Requiem G. Verdiego.

Zespół koncertował w kraju i za granicą. Dokonał wielu nagrań. Wykonywał Requiem polskie Krzysztofa Pendereckiego, Missa pro pace Wojciecha Kilara i Missa latina Zdzisława Szostaka pod batutą kompozytorów.

Zespół zdobywa znakomite recenzje. Witold Paprocki w „Ruchu Muzycznym” pisał: „Chór to niezwykle ważna część łódzkiego zespołu filharmonicznego, a jego udział we wspólnych koncertach z orkiestrą przyczynia się do budowania wydarzeń artystycznych najwyższej rangi. Prowadzony od 1982 roku przez Marka Jaszczaka, wypracował nie tylko pełne, wyrównane i przejrzyste brzmienie (dużą rolę odgrywa konsekwentne odmładzanie składu), ale też zyskał renomę wykraczającą daleko poza Łódź, czego dowodem częste zaproszenia do występów z orkiestrami w innych miastach polski i za granicą”.

 

 

 Chórmistrz : Dawid Ber

  

Dawid Ber

Ukończył studia w zakresie Teorii Muzyki w klasie prof. Franciszka Wesołowskiego oraz Studium Prowadzenia Zespół Wokalnych i Wokalno – Instrumentalnych Akademii Muzycznej w Łodzi (1998).  
W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W roku 2005 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie dyrygentura w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
W latach 1995-1999 był etatowym pracownikiem Chóru Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. W latach 1996-1998 prowadził działalność pedagogiczną i dyrygencką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st.
im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Działalność tę kontynuuje od 1998 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi (zajęcia z teorii muzyki – harmonia, kształcenie słuchu i chór mieszany). Był również pedagogiem VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Państwowej Szkoły Muzycznej I  i II st. w Piotrkowie Trybunalskim, Społecznej Szkole Muzycznej II st. przy Polskim Instytucie Muzycznym. W latach 2004-2009 oraz 2010-2011 pełnił funkcję v-ce dyrektora w Zespole Szkół Muzycznych  im. S. Moniuszki w Łodzi.Od 2008 roku zatrudniony w Katedrze Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę dyrygowania, obecnie na stanowisku adiunkta.
Od 1992 roku nieprzerwanie prowadzi chór mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów  w Łodzi. W 1996 roku założył i przez 8 lat prowadził Zespół Wokalny „Alla Camera”. Również w 1996 roku został kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Zgierzu. Chór ten prowadził przez 15 lat, do roku 2011. W latach 2002 - 2005 prowadził Chór Nauczycielski w Łodzi. Od 2005 r. jest dyrygentem Chóru Kameralnego „Vivid Singers”.

Z prowadzonymi przez siebie chórami uzyskał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą.

Koncertował wielokrotnie w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, Danii, w Czechach, we Włoszech oraz na Litwie.

Chórmistrz
Dawid Ber

Akompaniator
Zbigniew Rymarczyk

Soprany
Barbara Rogala
Justyna Balwierczyk
Edyta Czarnecka-Woźniak
Beata Edwards
Marta Malarska
Danuta Kamińska
Krystyna Kulczycka
Ewa Maciejewska
Bożena Mariańczyk
Monika Michalik
Anna Poborc - urlop
Henryka Rajch
Aleksandra Ryłko-Sutowicz - urlop
Joanna Markowska
Agnieszka Szymańska-Soberka
Elżbieta Wójcik
Justyna Zientala
Maria Hubluk

Alty
Elżbieta Sobczyńska
Renata Bilecka
Ewa Gramsz
Aleksandra Jabłońska
Jolanta Kania-Nowosielska
Iwona Karbownik
Anna Krysztofiak
Ewa Nalepka
Elżbieta Siwiec-Makarska
Maja Skoblewska
Jadwiga Szurgot
Bogumiła Kozłowska
Małgorzata Stadnicka

Tenory
Mariusz Lewy
Przemysław Baiński
Grzegorz Głaszcz
Waldemar Krysiński
Jerzy Libicki
Piotr Matula
Łukasz Seta
Marcin Stańczyk - urlop
Zbigniew Wałęsiński
Ireneusz Wójcikowski inspektor
Paweł Zięba
Robert Bednarczyk

Basy
Sebastian Kondratowicz
Michał Kotynia
Jakub Kowalewski
Adrian Łęczycki
Piotr Ranfeld
Michał Seta
Adam Suwald
Łukasz Szatkowski
Adam Tomczak
Seweryn Ropenga
Paweł Zapart
Bartosz Szulc

design by Makolab