Postaci - Dyrekcja

Dyrektor naczelny;

dyrektor Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski: Tomasz Bęben

 

Tomasz Bęben Tomasz Bęben, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 2001 roku związany z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina, w której przechodził kolejne szczeble zawodowej kariery począwszy od specjalisty ds. organizacyjno-programowych, następnie kierownika Działu Organizacyjno-Programowego, kierownika nowo stworzonego Działu Rozwoju i Reklamy, pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora ds. rozwoju aż do pełniącego obowiązki dyrektora naczelnego FŁ.
Pomysłodawca i organizator festiwalu „Sieradzkie Lato Muzyczne” (1999-2001), który jako cykl pod nazwą „Kolory Polski” wprowadził do Filharmonii Łódzkiej (2002), a następnie wspólnie z grupą pasjonatów z filharmonii przekształcił w dzisiejszy Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Do dzisiaj pozostaje dyrektorem festiwalu, który – jako innowacyjny pomysł połączenia turystyki z kulturą – został nagrodzony Certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Łódzkiego przyznanym przez Polską Organizację Turystyczną w 2007 roku. W ramach 5. edycji Festiwalu Promocji Miast i Regionów (2011) „Kolory Polski” zdobyły kolejne wyróżnienie: zwycięską statuetkę Złotego Formatu w kategorii „Wydarzenie”.
W latach 2002-2009 był odpowiedzialny m.in. za kreowanie wizerunku i umacnianie marki Filharmonii Łódzkiej, politykę informacyjną instytucji oraz wypracowanie modelu obecności FŁ w województwie łódzkim.
Laureat Nagrody Profesjonalny Menedżer Województwa Łódzkiego w 2009 roku przyznawanej przez Klub Profesjonalnych Menedżerów działający przy Łódzkim Oddziale Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medalem „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej przyznawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

  

   

Zastępca dyrektora ds. technicznych: Elżbieta Latek

 

Elżbieta Latek Od kwietnia 2001 r. pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. technicznych w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Po uzyskaniu dyplomu mgr inż. budownictwa (1980) na Politechnice Łódzkiej jej kariera zawodowa związana była z profilem wykształcenia. W latach 1980-2001 pracowała jako mistrz budowy, specjalista ds. technicznych, kierownik zespołu organizacji produkcji budowlano-montażowej, naczelny inżynier w Przedsiębiorstwie Budownictwa Użyteczności Publicznej Budopol-Łódź. Brała udział w budowie znaczących obiektów, m.in.: szpitali w Sieradzu, Pabianicach i Zgierzu, , Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej w Łodzi, Oddziału Banku PKO S.A. przy pl. Reymonta w Łodzi, budynków Komendy Straży Pożarnej w Łodzi , Domu Poselskiego w Warszawie, basenu w Zgierzu, budynków mieszkalnych i innych. Przez cały okres budowy budynku aktualnej siedziby Filharmonii Łódzkiej (od roku 2001) pełniła nadzór inwestorski.

 

 

 

 

   

 

 

 

design by Makolab