Repertuar - Muzyka dawna

„Muzyka dawna” to nie tylko termin definiujący czas pochodzenia utworów – to przede wszystkim szczególny stosunek do sztuki i jej

uprawiania. Postawa, która zakłada znajomość minionych praktyk wykonawczych, szacunek do reguł, a przede wszystkim dążenie do

przekazania ducha dawnej muzyki – nie tylko tego, co zapisane w dźwiękach, ale i tego, co kryje się pomiędzy nimi. Koncerty w

Filharmonii Łódzkiej przedstawiają paletę różnych strategii interpretacyjnych, reprezentowanych przez artystów ze wszystkich stron

świata.
design by Makolab